CURIOSITÀ, FOTOGRAFIE, GIAPPONE, GRATIS, PAESAGGI, TOKYO

GIAPPONE – TOKYO – SHINJUKU GYOEN NATIONAL GARDEN

I COLORI DELLA NATURA.
Nel Shinjuku Gyoen National Garden a TOKYO.